Kurs for fagfolk

Kurs på nett – Sikkerhet for deg

Vi leverer digitale tjenester og kurs.

Bjørn Ivar Jakobsen som er kursleder har følgende erfaring.

Jobbet som lærer, utdannet innen EDB – Prosjektstyring og mekaniske fag.
Lederstilling på tidligere bedrift med ansvar for ca 40 ansatte.
Erfaring fra elektronisk, mekanisk og bensindrevne verktøy, verne og sikkerhetsprodukter mot bygg/industri.
Oppsett av førstehjelpsutstyr for bedrifter.
Yrkeserfaring også innen bygg v/byggmester Ivar Lind.
Førstehjelp fra forsvaret med bla. Traumer, Splintskader, brannskader og store blødninger.

Sertifisert: Kompetent person i fallsikring,
Dokumentert: Stillaskurs 5-9m, Personløfter A-B-C, Farlig verktøy, HMS kurs for ledere, HMS kurs for ansatte, HMS kurs for verneombud, Brukerkurs for stillas, Minimodul 1.1, Modul 1, Bruk av motorsag, Åndedrettsvernkurs, Kjemikaliekurs, FSE kurs og Fallsikringskurs.
Bestått NEK 400 kurs og kurs i HLR, AED (Hjertestarter) med førstehjelp.
Nivå 1 – 3 diisocyanater, brannvernkurs,