Om våre kurs

Kursene vi tilbyr her er beregnet til dokumentert opplæring.
Kursene er satt opp slik at deltakerene tar teoretisk del på nett.

Praktisk utførelse kan gjøres på 2 måter.

  1. Arbeidsgiver dokumenterer at praktisk utførelse er utført i henhold til teoretisk opplæring.
    Plan for hvert kurs får arbeidsgiver tilsendt ved påmelding teoretisk del.
  2. Vi kommer på bedriftsbesøk og tar praktisk opplæring (veileder)
    Plan for denne opplæringen tar vi med ut på hvert enkelt oppdrag.

Hvis arbeidsgiver skal dokumentere opplæring i henhold til loven om dokumentert opplæring skal skjemaet som du finner her fylles ut.

Hvis dere ønsker kompetansebevis fra SFS utsted eller påført eksisterende kommer kostnaden på dette som ekstra utover kursavgiften
Vi følger SFS sine priser på dette og fakturerer 1:1 på denne avgiften.

Skjema for bekreftelse dokumentert opplæring.

Skjema for dokumentert opplæring fallsikring

Skjema for dokumentert praktisk ved bruk av motorsag.

Skjema for dokumentert opplæring stillas 5-9m

Egenerklærings for vedhogger finner du her

Bedriftsinterne kurs.

Ønsker deres bedrift bedriftsinterne kurs i Vesterålen / Lofoten.
Da kommer vi ut med kursmateriell og holder teoretisk og praktisk opplæring på deres arbeidsplass.

Utstyr som dere behøver da er:

  • Prosjektor eller stor TV.
  • Pulter/sprivebord til deltakere
  • Arbeidsbord til kursveileder.
  • Kaffe og gjerne noe å bite i.

Noen kurs som vi leverer er i samarbeide med en annen leverandør.
Stillaskurs 5-9m og Liftkurs.
Teori kjøres her på kurssiden, og praktisk opplæring kan leveres av vår samarbeidspartner.
Egen pris på praktisk opplæring. (hele kurset kan kjøpes hos samarbeidspartner)
Praktisk opplæring kan dokumenteres av arbeidsgiver om dette er mulig. (Se skjema ovenfor)

Disse kursene er i samarbeide med Lift Me AS på Stokmarknes.

Krav til instruktør for dokumentert sikkerhetsopplæring

Det er viktig at instruktører har den nødvendige kompetanse.
Arbeidsgiver må sikre at instruktører har en teoretisk og praktisk kompetanse som gir dem en tilstrekkelig høy faglig status for å drive sikkerhetsopplæring innenfor bruk av arbeidsutstyr.

Hva sier forskriften:

Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved bruk,
kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

Forskriften bruker begreper kompetent.
Det er ikke noe eksakt fasitsvar på dette, men i bransjene blir dette tolket som at instruktørene må ha: 

1.    Kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder på det aktuelle området. 

2.    Egen dokumentert opplæring på det aktuelle utstyret

3.    Tilstrekkelig praktisk erfaring

4.    Evne til å formidle kunnskap

På grunn av mangel i en av de 4 ovennevnte, tidspress etc har det blitt mer vanlig de senere år at bedrifter kjøper også dokumentert sikkerhetsopplæring ved opplæringsvirksomheter.

Kilde: Norsi