Dokumentert opplæring for jordbruk

Trenger de som jobber i jordbruket dokumentert opplæring?

Ja, det stilles strenge krav til at opplæring av utstyr som brukes i henhold til “Forskrift om utførelse av arbeid”

Trenger familiemedlemmer i landbruket dokumentert opplæring for å hjelpe til på gården?

Ja, de trenger det samme som ansatte.

Hva må det dokumentert opplæring på?

Alt av utstyr som er “Farlig” å bruke.
For arbeidsutstyr som etter arbeidsgivers risikovurdering krever særlig forsiktighet ved bruk.
Her er noen eksempel.

 • Traktor med og uten tilkoplet utstyr (ikke bare førerkort for traktor)
 • Kjedesager
 • Mobile maskiner for jord- og skogbruk
 • Løfteinnretninger for gods (f.eks. silotaljer)
 • Vinsj og vinsjutstyr
 • Løfte og stablevogner for gods (gaffeltrucker som trekkes av gående person)
 • Personløftere
 • Trallebaner og maskiner som trekkes i føringer
 • Stillas
 • Spikerpistol

Andre ting som det også må være dokumentert opplæring på er

 • Brannvern
 • Leder må ha HMS kurs
 • Opplæring i kjemikalier
 • Bruk av åndedrettsvern

Alle anordninger som kan defineres som at de må behandles med “forsiktighet” skal det være opplæring på.
Denne opplæringen skal dokumenteres.

Related Post