Er det krav til dokumentert opplæring i brannvern ?
Ja, dette skal dokumenteres
Opplæringen kan gjøres på mange måter, men en enkel måte å gjøre dette på er å ha e-læringskurs på ansatte.

  • Da får du ingen som er borte på opplæringsdagen.
  • Du får ikke fravær på ansatte som må på kurs.
  • Du sparer vikarer som ikke trenger å jobbe når de andre er på kurs.
  • Kurs i brannvern er rimeligere som e-læring.

Er et kurs som e-læring bra nok som opplæring?
Ja det tilfredsstiller krav og har god effekt og opplæringsresultat.

Hva med slukkeøvelse som praktisk?
Dette må gjøres som en praktisk løsning for de bedrifter som har krav om praktisk slukkeøvelse.

Hvem kan gjøre en praktisk slukkeøvelse?
Det kan alle som har vært gjennom en praktisk slukkeøvelse tidligere og har god kunnskap om ild og slukking.
Brannvesenet i kommunen din kan også ha slike øvelser med dine ansatte.

Se våre e-læringskurs i brannvern her:

Related Post