Skal du sage i skogen bør du ha kurs i bruk av motorsag og felleteknikk.
Som privatperson har du ingen krav til at du må ha dette, men om du skal sage på annenmanns eiendom så bør du ha dokumentert opplæring i bruk av motorsag. Dette for at den som du sager hos skal vite at du kan utføre jobben på en sikker måte.

Er du ansatt hos noen og skal bruke motorsag må du ha dokumentert opplæring i bruk av motorsag.
Dette er et krav satt i “forskrift om bruk av arbeidsutstyr”.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring.
Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

Kurs finner du her: Bruk og vedlikehold av motorsag (Skogskurs)

Skal du drive med vedhogst eller annet skogsarbeid i skog til en som driver næring (eks. en bonde)
Så må du fylle ut et skjema som gjør at bonden ikke er ansvarlig for deg i skogen.
Hvis du feks. hugger ved til deg selv hos en bonde, så får du i utgangspunktet veden i betaling for å skoge.

Skjema for å drive slik vedhogst eller annen skogsarbeide finner du her: Bekreftelser for nedlasting

Related Post